Talep göndermek için tıklayınız
TALEP GÖNDER

Dijital Kampanyalar

Dijital Kampanyalar, satışları ve pazar payını artırmak, markaların imajını ve saygınlığını güçlendirmek için yapılan, genellikle kısa dönemli, geçici faaliyetlerdir.
 
Dijital Kampanyalar, tüketiciyi bir ürün ya da markaya yönelik özel bir çaba göstermeye teşvik eden bir ödül olarak da görülebilir. Yoğun rekabet ortamında farklılık, müşteriye değer verildiğini hissettiren anlamlı ve güvenilir satış arttırıcı kampanyalar düzenleyerek yaratılabilir
 
Dijital Kampanyalar,  satışların arttırılması amaçlanırken diğer taraftan da müşteri bağlılığı pekiştirilmeye çalışılmalı. Genelde satış arttırıcı  kampanyalarda stratejik hedef kitle, kadınlar ve çocuklardır. Verilen ödül ve sağlanan indirimler sık alışveriş yapan kadınlara yöneliktir. Erkekler de alışveriş sırasında kazanacağı hediyenin veya indirimin çocuğuna ve eşine yarayabilecek nitelikte olması ile ilgilenir. Günümüzde, özellikle çevre sorunlarına duyarlı ve sosyal içerikli projelere destek veren kampanyalar etkili oluyor. Küresel ekonomide bilinçli tüketicilere yönelik satış artırıcı çabalar, giderek daha fazla sosyal ve çevresel duyarlılığı olan mesajlar içeriyor. Sosyal pazarlama olarak da adlandırılabilecek bu anlayış değişikliğini kampanyaları düzenlerken göz önünde bulundurmak gerekir.
 
Dijital Kampanyalar kapsamında Konuşan Kalem yoğun rekabet ortamında Marka ve işletmenizin ürün ya da servislerini tanıtıcı, bilinirliğini arttırıcı ya da satışa yönelik  stratejik hedef kitlesine uygun kampanya oluşturur, var olan kampanyanızı düzenler.